Особливості складання фінансової звітності за 2018 рік (за національними П(с)БО)

Дата:
17 Січень 2019
Початок:
14:00
Тривалість:
2 години
Мова:
українська
Людмила Тимофеєва
аудитор АФ «Контракти-Аудит», податковий консультант, спеціаліст з питань оподаткування податком на прибуток та ПДВ
Увага! Цей семінар вже завершено. Ви можете продивитись його у запису.
0 грн. ціна вебінару
0 грн.* (для передплатників)

Пільгова ціна для передплатників пакету «Профі» електронного «Дебету-Кредиту»,
а також усіх передплатників паперового журналу «Дебет-Кредит».

Програма вебінару

  1. За якою формою подавати фінансову звітність.
  2. Склад звітності і термін подання.
  3. Особливості відображення у Балансі поточної та довгострокової заборгованостей, власного капіталу, відстрочених податкових активів та зобов’язань.
  4. Доходи і втрати від участі в капіталі, курсових різниць, витрати (дохід) з податку на прибуток, сукупний дохід у Звіті про фінансові результати
  5. Виправлення помилок у Звіті про власний капітал.
  6. Примітки до фінансової звітності: не пропустити головного.
  7. Звіт про управління: кому і як складати.
  8. Особливості складання звітності малими підприємствами. 
  9. Відповіді на запитання.

Новини по темі

Консультації по темі